Arbeidsmarkt

Communicatie

De krappe arbeidsmarkt van het onderwijs dwingt organisaties goed na te denken over hun aanpak van arbeidsmarktcommunicatie. Onder arbeidsmarktcommunicatie verstaan we communicatie met potentieel personeel en met die personen en instellingen die voor de organisatie van belang zijn bij het aantrekken van goed personeel.

 

Het imago van het bedrijf speelt voor elke mogelijke sollicitant een belangrijke rol bij de overweging om te solliciteren. De taak van arbeidsmarktcommunicatie is het profileren van het bedrijf als een aantrekkelijke werkgever.

Campagne uitwerken​

De voorgestelde lijn met de campagnebeelden die voorgesteld zijn in het MT van 27 september wordt verder uitgewerkt. De advertentie draagt de identiteit van Educatis, maar de lokale school is ook met logo en naam vermeld. Andere inhoud is de plaatsnaam omdat locatie bij vacatures belangrijk is, de functiegegevens en een handelingsperspectief .

Budgettering 

Naast de reguliere budgetten die te vinden zijn in de planning is het raadzaam om een taakstellend budget te hanteren per vacature. Per vacature wordt tussen de €1500 en €2000 uitgegeven aan advertenties en werving. 

Acties

 • Uitwerken schetsen in templates voor advertenties en 

 • Op elke school wordt een docent gevraagd die model zou willen staan voor een vacaturefoto. 

 • Per vacature

  • De vacature wordt aangemeld bij de communicatieverantwoordelijke met de functieomschrijving, quote van de modeldocent en overige gegevens.

  • Een fotograaf komt langs om een foto van de modeldocent te maken

  • Er wordt een selectie van lokale en regionale mediums gemaakt voor de advertenties.

 • Na een jaar wordt van alle vacatures geïnventariseerd hoe medewerkers de vacature hebben gevonden. Op basis van die gegevens wordt er gekozen voor de meest kosteneffectieve communicatiemiddelen.

 
Adverteren​

Personeelsadvertenties blijft het meest gebruikte middel, en het meest effectief. Wel kan er per doelgroep gebruik gemaakt worden van verschillende vormen. Per vacature wordt de afweging gemaakt welk medium het meest effectief is. 

 • Offline advertenties

  • Kerkbladen. De meeste gemeenten binnen de gereformeerde gezindte hebben een kerkblad. Voor een lokale functie werven in lokale bladen, die relatief goed gelezen worden is wellicht effectiever dan 

  • Reformatorisch dagblad. Het RD heeft een trouw lezerspubliek en de achterban ligt qua denominaties goed in het verlengde van de doelgroep van Educatis. Adverteren in een landelijke krant is echter ook relatief duur. 

 • Online advertenties

  • De online vacaturebanken Monsterboard, Indeed, Nationalevacaturebank, Stepstone, Intermediair etc. zijn gratis en zorgen snel voor een groot bereik. Door middel van een goede tekst met een duidelijke identiteit kan er ook op een dergelijk breed middel een goede voorselectie gedaan worden. 

 • Advertenties in eigen middelen. Educatis heeft met het eigen magazine en online nieuwsbrieven goede middelen in handen om het eigen netwerk te bereiken. Met name het interesseren van zij-instromers is interessant voor de doelgroep 'leden van de vereniging'. Voor directeursfuncties is de e-mailnieuwsbrief voor vakgenoten ​​interessant. etc.

Acties

 • Per vacature worden een aantal mediums geselecteerd. Gekeken wordt naar de leeftijd, locatie en gedrag van de doelgroep. De meest effectieve middelen qua kosten en opbrengst worden ingezet.

 
Linked In en overige Social Media​

LinkedIn 

In de externe communicatie is te lezen hoe LinkedIn gebruikt kan worden. Als netwerk bij uitstek gericht op werk en banen is LinkedIn zeer geschikt als medium voor arbeidsmarktcommunicatie. De artikelen die onder de externe communicatiestrategie gepost worden werken aan de beeldvorming. 

Acties

 • In aanvulling op een professioneel profiel wordt de advertenties als afbeelding met begeleidende tekst geplaatst worden als post in de tijdlijn.

 • Eveneens wordt er gebruik gemaakt van de vacaturesite van LinkedIn.

 • In de netwerken van medewerkers worden aanbevelingen gevraagd voor vacatures, met name voor managementfuncties zijn aanbevelingen nuttig. 

 

Facebook en Instagram.

Door het sterk segmenteren van de advertentiedoelgroepen op identiteit en interesses, locatie (tot op 1 km rond een locatie) of gedrag is het mogelijk de juiste mensen te bereiken. Qua kosten ligt dit lager dan een advertentie in een krant, en er kan veel beter naar een specifieke doelgroep geadverteerd worden.

Acties

 • Per vacature wordt een advertentie samengesteld met segmentering in regio, interesses, opleiding, leeftijd etc.

 • Op de profielen van Facebook en in de biografie van Instagram is een link te vinden naar 'werkenbijeducatis.nl'

 
Netwerken​

Informele online netwerken. Van veel opleidingen en scholen bestaan er (besloten) facebookgroepen waarin vacatures en leestips voor studenten en alumni gedeeld worden. Via (oud) leerlingen kan er toegang gezocht worden tot deze groepen. Hiervoor wordt een inventariserende mail gestuurd.

Netwerkgroepen voor docenten en leerkrachten, zpp-ers. connecties met decanen en opleidingsinstituten kunnen voor een informeel netwerk zorgen waardoor er een beter gevoel is bij de arbeidsmarkt. Ook kan een goede relatie met verschillende netwerken ervoor zorgen dat mensen potentiële werknemers doorsturen naar Educatis.

Acties

 • Aan​ medewerkers die recent van de hogescholen komen wordt gevraagd of zij kennis hebben van interne netwerken op de opleidingsinstituten, studentenverenigingen en online groepen waar vacatures en uitnodigingen gedeeld kunnen worden. 

 • Voor zover nog niet ondernomen wordt er geïnvesteerd in het onderzoeken van netwerken en connecties.

 • Relaties worden geregistreerd en ​​onderhouden door communicatiemiddelen te sturen en contact te houden.

 
Website​

Met een aparte landingspagina op de website op de centrale website wordt een plek ingeruimd voor arbeidsmarktcommunicatie. De aparte redirect  ‘werkenbijeducatis.nl’ is aangekocht en maakt de handeling om de website te bezoeken voor sollicitanten gemakkelijk. Deze aparte omgeving hangt onder de webstructuur van Educatis, maar heeft een eigen menu met informatie. Zoals dat op dit moment ook voor de individuele scholen geldt.

Acties

 • In overleg met de websitebouwer wordt er een landingspagina gebouwd met informatie over

  • Educatis' werkgeverschap

  • Openstaande vacatures

  • Relevante nieuwsitems

  • Informatie over begeleiding en coachingstraject beginnende leraren

  • Aparte tab over zijinstromers

 • Menuitem op de site van Educatis, alsmede de buttons in de fotostroom linken door naar de landingspagina

 
Bijeenkomsten​

Als er meerdere vacatures open staan of meerdere vacatures verwacht worden organiseert Educatis een bijeenkomst voor een van de doelgroepen.

 

In het geval van aankomend docenten kan er bijvoorbeeld een workshop georganiseerd worden over hoe je het drukke eerste jaar van je eigen klas vorm kunt geven. Educatis bouwt hiermee aan een imago van professionele organisatie met kennis van zaken en goed werkgeverschap. Op dergelijke avonden worden altijd openstaande vacatures voor het voetlicht gebracht.

Voor de doelgroep zij-instromers is het type informatie gericht op het vormgeven van de studie en opleiding naast een baan en privésituatie.

Bij voorkeur wordt samengewerkt met meerdere schoolbesturen zodat het meer zin heeft om groter in te zetten op werving van bezoekers, de kosten gedeeld kunnen worden en er een groter aantal vacatures gedeeld worden met de doelgroep.

Werving voor dergelijke avonden verschillen per doelgroep.