Beleidslijnen

Overkoepelend

Doelen

Voorafgaand

Externe communicatie

Uitwerking

Issue management

Uitwerking

Public
Affairs

Uitwerking

Doelen

Voorafgaand

Doelgroepen

Voorafgaand

Interne communicatie

Uitwerking

Reputatie management

Uitwerking

Public
Affairs

Uitwerking

Doelen

Voorafgaand

Positionering

Voorafgaand/uitwerking

Arbeidsmarkt communicatie

Uitwerking

Crisis communicatie

Uitwerking

Samenvatting alle acties

Samenvatting

Dit communicatieplan is geschreven om Educatis te helpen de communicatie met zijn doelgroepen en maatschappelijke omgeving te structureren en te verbeteren. In het bijzonder aandacht voor het werven van nieuwe leerlingen, hoe te handelen in geval van een crisis, hoe de goede naam van de school op te bouwen en te bewaren en voor interne communicatie.