Crisis

communicatie

Bij een crisis is er een acuut probleem. In een geval van een verwijtbare fout kan er ernstige schade ontstaan aan het imago en de reputatie van de organisatie. In het geval van een externe crisis, zoals een aanslag of een natuurramp is het ook goed om een draaiboek te hebben liggen.​

Er is weinig tijd om in een crisis orde op zaken te stellen. Rollen en verantwoordelijkheden moeten duidelijk zijn. Een algemeen crisisplan is als een leidraad voor het geval zich een situatie voordoet. Elke crisis is ook weer anders, heeft andere doelgroepen, betreft andere slachtoffers, etc.

 

Niet elke crisis is even heftig. Sommige gevallen pieken op één dag, zoals een natuurramp of een aanslag. Andere gevallen zijn langlopender, soms wekenlang, zoals financiele problemen, een ontslag wat door de media wordt opgepikt, etc. De meeste crisisgevallen volgen wel de lijnen en aandachtspunten van een crisisplan.

Een crisiscommunicatieplan is gericht op crisiscommunicatie. Acties met betrekking tot veiligheid van kinderen en medewerkers zijn hierin niet vastgelegd.

Acties

  • Website van Educatis moet contactpagina 1 niveau omhoog in de eerste menubalk. Zie uitwerking externe communicatie voor de uitvoering.

  • Scholen worden toegewezen aan telefoonboom. School1 wordt vervangend crisishoofd of vervangend communicator in geval dat locatie Amersfoort onbereikbaar is.

  • Crisisplan wordt in samenvatting uitgelegd aan medewerkers. Medewerkers hebben een vast toegewezen taak.

    • Als juf 1 in het crisisteam wordt gevraagd, neemt juf 2 de groep van juf 1 in de klas. Etc.

    • Conciërge heeft taak x

  • Met spoed kunnen aanpassen websites en nieuwsberichten

  • Verschillende telefoons in de scholen hebben meerdere lijnen en een doorschakelfunctie

  • Maak adreslijsten pers