Doelgroepen

De volgende groepen worden onderscheiden die op welke manier dan ook betrokken zijn bij het functioneren van Educatis. 

Publieksgroepen

Publieksgroepen zijn groepen die een relatie hebben met Educatis en waarvan de organisatie in meer of mindere mate afhankelijk is. Publieksgroepen zijn niet altijd doelgroepen. Doelgroepen zoals de leden van Educatis worden bewust benaderd met communicatiemiddelen als een magazine. Publieksgroepen worden niet bewust benaderd, maar zijn wel op enige manier betrokken bij de vereniging.

 

Voor Educatis zijn de volgende publieksgroepen in beeld.

 • Interne publieksgroepen: Directie en managementteam, medewerkers, uitzendkrachten en gedetacheerden, raad van toezicht, familie van medewerkers.

 • Algemene publieksgroepen: omwonenden, maatschappelijke instellingen, zorgverleners, uitzendbureaus, onderwijsinstellingen, (massa)media, kerken

 • Politiek-maatschappelijke publieksgroepen: overheden (internationaal, rijk, gemeenten), actiegroepen, belangenorganisaties, werkgevers- en werknemersorganisaties, brancheorganisaties.

 • Financiële en commerciële publieksgroepen: Concurrenten, kinderen, familie van kinderen, leveranciers, sponsors, collega-organisaties

 

Met al deze groepen krijgt Educatis vroeg of laat, actief of passief te maken. Maar niet al deze groepen worden actief benaderd. Welke groepen wel actief benaderd worden is te lezen in de paragraaf ‘Doelgroepen’

Doelgroepen

 

Voor de communicatie van Educatis onderscheiden we de volgende doelgroepen.

 

Interne doelgroepen

 • Bestuurslaag: De interne doelgroep van directeuren zijn belangrijk binnen de lijncommunicatie omdat zij de eerstvolgende in de lijn zijn na het hoofdkantoor als het gaan om het dragen en uitvoeren van voorgesteld beleid. In de communicatie van beleid, veranderingen en signalen uit de organisatie zijn directeuren en andere leidinggevenden sleutelfiguren in het organiseren van de bottom-up en top-down communicatie 

 • Raad van Toezicht, MR e.a.: Er zijn verschillende interne communicatiedoelgroepen waaraan informatie verschuldigd is. Als controlerende organen worden zij op de hoogte gehouden van strategie, beleid en uitvoering.

 • Personeelsleden: Onder de bestuurslaag zit de operationele laag. Het uitvoerend personeel heeft het meeste klantcontact met kinderen en ouders binnen de praktijk van de school. 

  • Onderwijzers: Binnen het uitvoeren van de strategieën op het gebied van positionering en reputatiestrategie is de laag met het meeste directe klantcontact het belangrijkst. Zijn zijn hierom een interne doelgroep. Als werkgever is Educatis verantwoordelijk voor de interne communicatie en educatie. Deze doelgroep wordt onderwezen in de doelen van de organisatie en wordt toegerust op het gebied van klantcontact in de thema’s: het uitdragen van de gewenste positionering en reputatiemanagement.

  • Onderwijsondersteunend personeel, Staf en ondersteunende diensten:
   In iets mindere mate zijn de onderwijsondersteunende diensten belast met het uitdragen van imago, managen van reputatie en actieve interactie met de belangrijkste externe doelgroepen. Evenwel hebben zij ook (in meer of mindere mate) te maken met externe contacten, instanties, zorgverleners en ouders. Daarom is het belangrijk dat zij de positionering van Educatis verstaan en kunnen uitdragen indien gevraagd. 

 

Extern

 • Leden van de vereniging/ouders van de kinderen op de tien aangesloten scholen: De leden van de organisatie, sympathisanten en verder oudergroepen zijn verreweg de meest belangrijke doelgroep. In de positionering komt Educatis pas om de hoek kijken na de aanmelding van een kind bij de school. De bekendheid van Educatis bij potentiële klanten van de scholen is minder relevant en is meer terug te vinden bij de positionering van de scholen. 

 • Andere scholen in de geografische afbakening van Educatis: Om de continuïteit op de lange termijn zeker te stellen is het zinvol voor Educatis om potentiële scholen direct te benaderen.
   

Arbeidsmarktcommunicatie

 • Nieuwe leerkrachten. Docenten die net van de opleiding komen en op zoek zijn naar werk. Parttime of fulltime. 

 • Ervaren docenten. Docenten die ervaring hebben binnen het vak en op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging of om een andere reden te verleiden zijn tot een baan bij een van de scholen van Educatis. 

 • Zij-instromers. Aankomend docenten die uit een ander vakgebied komen en een carriereswitch overwegen.

 • HBO’s, uitzendorganisaties, vacatureintermediairs: In het kader van arbeidsmarktcommunicatie is het hebben van goed contact met allerlei onderwijsinstanties, intermediairs, uitzend- en detacheringsbureaus belangrijk.