Issue
management

Issuemanagement is het analyseren van issues die spelen in maatschappelijke, politieke, internationale context. Issuemanagement houd zich in belangrijke mate bezig met voorspellen. Issues staan niet op zichzelf, en komen zelden als een verrassing,

 

Issuemanagement hoeft niet alleen om bedreigingen te gaan, als een voorloper van crisiscommunicatie. Een issue kan ook een positieve betekenis hebben voor de organisatie.

 

Nog een functie van issuemanagement is het tijdig signaleren van bewegingen in de maatschappij zodat de strategie van de vereniging hierop kan worden aangepast. 

 

Een voorbeeld van een dergelijk issue is de dalende geboortecijfers, ook onder orthodoxe christenen. Er dreigt geen reputatieschade, er is geen sprake van een crisis, toch is het voor Educatis van groot strategisch belang. 

 

Iedere organisatie is (bewust of onbewust) belast met issuemanagement. Immers, iedere organisatie maakt deel uit van de samenleving en er is altijd interactie. 

Uitvoering

Issuemanagement is het beste uitgevoerd middels een tool.

Een tool is uitgebreid en is bedoeld om een bepaalde gewoonte te introduceren. Naarmate er meer alertheid is ​