Positionering en branding

Twee strategiën. Endorsement en Merkenfamilie

Endorsement
Endorsement is een merkenstrategie waarbij er altijd zichtbaar is wat het paraplu merk is. Het onderstaande voorbeeld geeft dat goed weer. 

 

 

 

 

Brand family 
Een merkenfamilie is een groep merken met een gezamenlijke identiteit. Het voordeel van deze strategie is dat er elk merk zijn eigenheid kan bewaren, maar dat er ook eenheid is in presentatie en uitstraling.

De onderstaande voorstellen zijn gemaakt vanuit de gedachte van een merkenfamilie.