Positionering

Positionering is in de marketingcommunicatie de basis van alle uitingen. In de positionering staat in een kernboodschap omschreven hoe de fysieke en de emotionele kenmerken van een merk alle communicatie sturen. Een goed omschreven positionering focust de communicatieactiviteiten en behoed de organisatie voor het alleen focussen op de ‘technische kant’ van communicatie; het verzenden van magazines en advertenties zonder acht te slaan op een eenduidige boodschap. 

 

Toenemende concurrentie en lage bekendheid en betrokkenheid van de doelgroepen zijn goede redenenen om de positionering te omschrijven en te verduidelijken in communicatiemiddelen.

Positionering Educatis

 

De volgende tekst is de leidraad voor de tone of voice voor alle interne en externe communicatie middelen. Het geeft richting aan het uit te dragen imago en aan welke activiteiten moeten worden ondernomen om Educatis een goede reputatie te bezorgen.  

Educatis is een professionele organisatie die tot kerndoel heeft om onderwijs tot in de puntjes te organiseren voor de kinderen op de aangesloten scholen. Samengevat in het motto ´leren voor het leven’ is het doel een kind voor te bereiden op zijn of haar toekomst. De zin kan ook toegepast worden voor personeel en organisatie in de zin dat zij zich door scholing en begeleiding altijd verder ontwikkelen. 

 

Educatis heeft zich ontwikkeld en zich gespecialiseerd in goed werkgeverschap en rekent zich tot de onderwijsorganisaties met de beste docentbegeleiding van de reformatorische scholen. 

 

Educatis heeft een duidelijke mening over hoe het onderwijs georganiseerd is in Nederland en draagt dit met zelfverzekerdheid uit. Educatis is voorstander van een gezond debat over thema’s als bijzonder onderwijs, zij-instromers, werkbelasting en begeleiding van nieuwe jonge docenten en het opbouwen van een gezond en duurzaam werkklimaat voor docenten. Educatis is graag gesprekspartner van partijen die hierover aan kennisvergroting wil doen. 

 

Educatis is de werkgevers- faciliterende- en organiserende organisatie achter tien scholen. Naar de buitenwacht toe licht de scheiding hier. Educatis organiseert kennisontwikkeling, scholing, meningsvorming, training voor personeel. Zorgt voor stabiliteit en slagkracht als er problemen ontstaan. Ze is gesprekspartner in zaken die de continuïteit aangaan. Voor ouders geeft de aanwezigheid van Educatis en hun gedrag de zekerheid dat het faciliteren van onderwijs goed geregeld is en dat door de ontzorgende rol de docent zich bezig kan houden met de kerntaak: onderwijs geven, waardoor de focus scherper op het uiteindelijke doel ligt: het kind.