Public

Affairs

Public Affairs is het onderdeel in de communicatie wat actief gesignaleerde issues bespreekbaar maakt of probeert te beïnvloeden. De belangenbehartiging richt zich op het beïnvloeden van besluitvormingsprocessen en maatschappelijke legitimering.

 

Het is een relevant onderdeel voor Educatis omdat de vereniging afhankelijk is van bepaalde wet- en regelgeving vanuit de overheid en de legitimering van de maatschappij. Neem de actualiteit van de discussie rond bijzonder onderwijs. Het is voor het voortbestaan in de huidige vorm voor Educatis van groot belang. Actieve beleidsbeïnvloeding, alleen of samen met gelijkgestemde partners is daarmee een belangrijk onderdeel van de bedrijfsstrategie.